BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

This overview was composed by Siemen Van den Broecke (student assistant, UGent).

I. Scholarship

A. Journals

 • Chronique de Droit Public – Publiekrechtelijke Kronieken 2017, no. 3
  S. DEVRIENDT, noot onder Grondwettelijk Hof 23 februari 2017, nr. 29/2017 Hof van Cassatie beoordeelt staatsaansprakelijkheid voor eigen foutief arrest: nemo judex in causa sua? , 430-443
  J. VERNIMMEN en J. LIEVENS, noot onder Grondwettelijk Hof 27 april 2017, nr. 45/2017 “Gij zult geen twee heren dienen” (Mattheüs 6:24): het Grondwettelijk Hof over het ontslag van een inspecteur levensbeschouwing, 444-453
 • De Juristenkrant, no. 359 (6 December 2017)
  E. DE BOCK, “Te klein leeftijdsverschil mag geen absolute weigeringsgrond voor adoptie zijn”, 4
  F. JUDO, “Merkenrecht is geen hulpmiddel om meningsvrijheid te beperken”, 5
  F. DE COCK, “Ook werknemer internationale organisatie heeft recht op garanties artikel 6 EVRM”, 12
   
 • De Juristenkrant, no. 360 (20 December 2017)
  R. VERBEKE en J. GOOSSENS, “Hervorming slankt Vlaamse provincies af”, 1-2
  P. VANWALLEGHEM, “Geen beletsels voor hoger beroep door OM tegen beschikking raadkamer”, 6
  F. JUDO, “Hakbijl bij de Raad van State: voorwerp van monumentenzorg”, 7
  M. COLETTE, “Afscheid van Catalonië?”, 10
  S. HENNAU en S. KEUNEN, “Lokale verkiezingen (niet langer) in uw voortuin?”, 12
  D. BIJNENS en S. KEUNEN, “Referenda zijn geen verkiezingen, vindt EHRM”, 13
   
 • Journal des tribunaux, 2017, no. 39
  I. DE LA SERNA, “Quel ministère public pour le futur ?”, 761-766
 • Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, no. 9
  J. ACKAERT e.a., “Een (meer) rechtstreekse burgemeestersverkiezing in Vlaanderen? De invloed van kieswetgeving op het Vlaamse burgemeestersbestand”, 494-510
  M. VAN DAMME en B. DE SUTTER, “Wie zal dat betalen? Rolrecht en rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State”, 493-512
   
 • Tijdschrift voor gemeenterecht, 2017, no. 4
  B. WEEKERS, “De ombudsman en de lokale aanpak van onvrede: een stand van zaken”, 219-220
  I. CARLENS e.a., “De regelgeving voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018”, 239-256
  F. JUDO, ““Old soldiers never die, they just fade away” – Artikel 7bis BWHI en de vergeten wortels van het (voormalige?) identiteitsgebod inzake lokale instellingen”, 263-267
  E. DESMET, “Het 'standstill'-beginsel in actie: maatschappelijke dienstverlening ontzeggen aan economisch geregulariseerden is ongrondwettig”, 278-283
 • Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 2017, no. 87
  K. STAS, “Bestuurlijke lus – Recht op tegenspraak – Formele motiveringsplicht – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.”, 186-196
   
 • Tijdschrift voor Wetgeving, 2017, no. 4
  J. VAN NIEUWENHOVE e.a., “Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2015 en 2016)”, 275-325
  J. VAN NIEUWENHOVE, “Wetgevingstechniek. Titulatuur van ministers.”, 326-327
  P. HEYVAERT, “Parlementair recht. Adviesaanvragen door het Federaal Parlement tijdens de parlementaire fase van de wetgevingsprocedure.”, 328-338
  W. DE COCK, “Lokale besturen. Afdoende motiveren kan je leren.”, 339-343

B. Books

 • N. Appermont, U. Cerulus, D. Bijnens, J. De Bruyne, C. De Callataÿ, L. De Meyer, M. Geuens, C. Jenart, J. Malekzadem, B. Nelissen, H. Niesten, A.S. Örengül, M. Salehijam, M.T. Solís Santos, J. Van De Voorde, C. Vanleenhove, S. Van Outryve D'ydewalle, F. Vanrykel, Participatie van de burger in de rechtsorde / Participation du citoyen à l'ordre juridique, Die Keure, 2017, 244 p.
 • J. Dujardin, W. Somers, L. Van Summeren, I. Carlens, S. Desmet, K. Vanwinckelen, Praktisch handboek voor gemeenterecht. Update bij de 11e editie, Die Keure, 2017, 224 p.
 • T. Souverijns, F. Judo, Prejudiciële vragen praktisch, Intersentia, 2017, 86 p.

II. Decisions of the Belgian Constitutional Court

A. Violation of the Constitution / interpretation in accordance with the Constitution  

Het Belgisch Grondwettelijk Hof:

 • vernietigt in de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie: de artikelen 6 en 121 tot 123; alsmede de artikelen 15; 17, 1° en 2°; 18, 1° en 2°; 19, 2°; 36; 151; 155 en 170, 2°; artikel 63, 1°; de artikelen 127 en 137; artikel 132, 1°, in zoverre het de raadkamer, uitspraak doende in het stadium van de regeling van de rechtspleging, niet toelaat aan de inverdenkinggestelde die tijdens de voorlopige hechtenis in een strafinrichting verblijft, het voordeel van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht toe te kennen; de artikelen 148, 153 en 163; (21 December 2017, no. 148/2017).

B. No violation of the Constitution

Het Belgisch Grondwettelijk Hof:

 • stelt dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de verjaringstermijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen en al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, de Grondwet niet schendt; (14 December 2017, no. 143/2017);
 • oordeelt dat artikel 32, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met artikel 31, tweede lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, betreffende de bezoldiging van bedrijfsleiders, grondwettig is; (21 December 2017, no. 146/2017).

III. Upcoming conferences

 • Themis studievorming: Publiekrecht, 8 februari 2018 te Leuven, maandag 19 februari 2018 te Kortrijk, dinsdag 27 februari 2018 te Hasselt, voor meer info zie hier.
 • Update Gemeenterecht 2017-2018, 23 februari 2018 te Gent, voor meer info zie hier.
 • Ontwikkelingen inzake Europees recht en mensenrechten, 13 maart 2018 te Antwerpen, voor meer info zie hier
 • Screening The Spiders Web: Documentary about tax havens and global financial power, 12 februari 2018 te Gent, voor meer info zie hier.

IV. Calls for papers

Minerva Center for the Study of the Rule of Law under Extreme Conditions, University of Haifa, Israel, invites proposals for research activities, more information available in this document.

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *