Studiedag: ‘Het Migratiepact: kroniek van een crisis’

Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in eigen land ook bekend als het Migratiepact, heeft de afgelopen maanden nogal wat stof doen opwaaien. Het dossier was niet alleen politiek een heet hangijzer, het heeft ook tal van actuele vragen rond migratierecht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt.

Voor deze studiedag op 8 mei 2019 brengt de Universiteit Gent deskundigen samen die het Migratiepact vanuit die drie invalshoeken zullen belichten. Wat betekent het Migratiepact concreet voor België en waarom ontstond er een crisis? Hoe kwam het Belgische standpunt tot ontwikkeling? Welk verschil had het compromis van een interpretatieve verklaring kunnen maken? Wat waren de gevolgen van het vertrek van een partij uit de Regering? En wat betekent het Migratiepact voor Europa en de rest van de wereld?

Experts verbonden aan diverse universiteiten en organisaties nemen de opeenvolgende fases van de crisis onder de loep en geven antwoorden op deze en andere vragen.

Het programma en informatie voor inschrijving zijn terug te vinden via deze link.

Read more

“Welke Grondwet na 2019?”: Syntheseverslag

Op 15 november 2018 hebben de organisatoren van de conferentie "Welke Grondwet na 2019?" de gemeenschap van juristen en politicologen van de Belgische (Vlaamse en Franstalige) universiteiten uitgenodigd om deel te nemen aan een denkoefening over de lacunes en gebreken van de Grondwet. De bedoeling was om vertegenwoordigers uit de politieke wereld aan te spreken met concrete verbeteringsplannen. Het uitgangspunt was dat de herzieningsverklaringen vaak onzorgvuldig werk zijn en dat het debat over de Grondwet, omwille van communautaire spanningen, beheerst wordt door dossiers die verband houden met de staatshervorming. Die gaan doorgaans over de evolutie van het federale systeem. Zoals vergelijkbare denkoefeningen in het verleden echter hebben aangetoond, lijkt de Grondwet op verschillende vlakken voorbijgestreefd, los van de vragen over de federale architectuur. Het zou goed zijn als de herziening ervan voldoende op voorhand, en met meer ambitie en systematiek, voorbereid kan worden.

Read more

Slotseminarie “Welke Grondwet na 2019”

Op vrijdag 15 februari gaat het slotseminarie van het forum "Welke Grondwet na 2019 ? / Quelle Constitution après 2019 ?" door in het Paleis der Academiën in Brussel.

Tijdens dit afsluitende seminarie stellen de organisatoren hun syntheseverslag voor aan het publiek en aan de politieke partijen. Ze ontvingen meer dan zestig voorstellen van onderzoekers van alle universiteiten van het land. Het verslag wordt na het forum bekendgemaakt. 

Inschrijving via https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/creco/inscription-revision-constitution.html 

Read more

Seminarie: Welke Grondwet na 2019?

In aanloop naar de federale verkiezingen van mei 2019 zal een verklaring tot grondwetsherziening worden aangenomen. In die verklaring wordt bepaald wat er aan de Grondwet kan veranderd worden tijdens de volgende legislatuur. Het is nodig om daar nu al over na te denken, want die verklaring mag geen haastwerk zijn. Samen met de VUB, USL, UCL en ULiège wil de UGent inspiratie bieden aan de politieke verantwoordelijken om die herzieningsverklaring vorm te geven. Een call voor ideeën vind je hier: Welke grondwet na 2019 - Call for papers Read more

Conference: “Parliamentary War Powers – National and European Perspectives”

The Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (GRILI) and the Leuven Centre for Global Governance Studies (GGS), together with Pax Christi Vlaanderen and Vredesactie, cordially invite you to a one-day conference on "Parliamentary War Powers - National and European Perspectives" (25 May 2018, Belgian Federal Parliament, Brussels).

Read more

Lecture F. Tulkens ‘Fundamental rights and state security: inseparable allies’ (Constitutional Law Lecture Series – 30 November 2016)

tulkensBelConLawBlog and the Constitutional Law Research Group would like to invite you for a guest lecture by Em. Prof. Françoise Tulkens, former judge in the European Court of Human Rights, on “Fundamental rights and state security: inseparable allies”.
Prof. Tulkens will elaborate in English upon a highly important and timely topic, i.e. the compatibility of counterterrorism measures with international human rights. She will also analyze the advantages and pitfalls of a constitutional state of emergency.

Read more

Developments in Belgian Constitutional Law: The Year 2015 in Review

In the fourth instalment of the I-CONnect Year-in-Review series, Luc Lavrysen (Judge at the Belgian Constitutional Court and Full Professor at Ghent University), Jan Theunis (Associate Professor at Hasselt University and law clerk at the Belgian Constitutional Court), Jurgen Goossens (Postdoctoral Researcher at Ghent University and Assistant Professor at Erasmus University of Rotterdam), Pieter Cannoot (Academic Assistant at Ghent University), and Viviane Meerschaert (Legal Officer at the Belgian Constitutional Court) published a report on the developments in Belgian constitutional law of 2015.

See L. Lavrysen, J. Theunis, J. Goossens, P. Cannoot and V. Meerschaert, Developments in Belgian Constitutional Law: The Year 2015 in Review, Int’l J. Const. L. Blog, October 12, 2016, at: http://www.iconnectblog.com/2016/10/developments-in-belgian-constitutional-law-the-year-2015-in-review.

Read more

XLIIe PUC Willy Delva: Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?

Burgers en anewspreviewctiecomités vechten de laatste tijd in toenemende mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De XLIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva besteedt dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan gebouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegenomen rechtsbescherming tegen de overheid en de invloed van het zogenaamde NIMBYsyndroom.

Zie Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

De eerste sessie staat in het teken van rechtsherstel en overheidsaansprakelijkheid.

De tweede sessie focust op (alternatieve) geschilbeslechting, burgerparticipatie en de techniek van legislatieve validatie.

In de derde sessie wordt de boutade ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet ze beter’ kritisch tegen het licht gehouden met betrekking tot de oprichting van Vlaamse bestuursrechtscolleges.

De vierde sessie analyseert uitvoerig de nieuwe rechtsinstrumenten van de bestuursrechter met het oog op een finale geschilbeslechting, zoals de bestuurlijke lus.

De vijfde sessie belicht het toegenomen belang van het omgevingsrecht, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van internationaal en Europees recht, de milieueffectrapportage en de omgevingsgvergunning.

Professor grondwettelijk recht en Minister van Staat Johan Vande Lanotte sluit de cyclus af met de slotrede ‘Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: kritische analyse en quo vadis’.

Het organiserend comité,

Prof. J. Vande Lanotte, J. Goossens, P. Cannoot

Read more

‘The Constitution of Belgium’ by Patricia Popelier and Koen Lemmens – Exclusive discount via BelConLawBlog

Hart Publishing is delighted to announce the publication of ‘The Constitution of Belgium: A Contextual Analysis’. It offers an exclusive 20% discount on the book for subscribers and readers of the BelConLawBlog.

Patricia Popelier (Professor of Constitutional Law at the University of Antwerp) and Koen Lemmens (Associate Professor of Human Rights at the Catholic University of Louvain)

In this book, the institutional structure and the principles governing the Belgian constitutional system are explained in the light of its historical, demographic and political context. Linguistic bipolarity and its historical evolution explain the establishment of the Belgian State structure as a dual federalism, with exclusive powers, instruments for consensus making and obstruction, and elements of con-federal decision-making. It also explains the evolution in the concept of principles of democracy and the rule of law. Besides describing the devolutionary process, the book also incorporates two other elements that have shaped the Belgian constitutional landscape: fundamental rights and Europeanisation.

Read more