Conference: “Parliamentary War Powers – National and European Perspectives”

The Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (GRILI) and the Leuven Centre for Global Governance Studies (GGS), together with Pax Christi Vlaanderen and Vredesactie, cordially invite you to a one-day conference on "Parliamentary War Powers - National and European Perspectives" (25 May 2018, Belgian Federal Parliament, Brussels).

Read more

Lecture F. Tulkens ‘Fundamental rights and state security: inseparable allies’ (Constitutional Law Lecture Series – 30 November 2016)

tulkensBelConLawBlog and the Constitutional Law Research Group would like to invite you for a guest lecture by Em. Prof. Françoise Tulkens, former judge in the European Court of Human Rights, on “Fundamental rights and state security: inseparable allies”.
Prof. Tulkens will elaborate in English upon a highly important and timely topic, i.e. the compatibility of counterterrorism measures with international human rights. She will also analyze the advantages and pitfalls of a constitutional state of emergency.

Read more

Developments in Belgian Constitutional Law: The Year 2015 in Review

In the fourth instalment of the I-CONnect Year-in-Review series, Luc Lavrysen (Judge at the Belgian Constitutional Court and Full Professor at Ghent University), Jan Theunis (Associate Professor at Hasselt University and law clerk at the Belgian Constitutional Court), Jurgen Goossens (Postdoctoral Researcher at Ghent University and Assistant Professor at Erasmus University of Rotterdam), Pieter Cannoot (Academic Assistant at Ghent University), and Viviane Meerschaert (Legal Officer at the Belgian Constitutional Court) published a report on the developments in Belgian constitutional law of 2015.

See L. Lavrysen, J. Theunis, J. Goossens, P. Cannoot and V. Meerschaert, Developments in Belgian Constitutional Law: The Year 2015 in Review, Int’l J. Const. L. Blog, October 12, 2016, at: http://www.iconnectblog.com/2016/10/developments-in-belgian-constitutional-law-the-year-2015-in-review.

Read more

XLIIe PUC Willy Delva: Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?

Burgers en anewspreviewctiecomités vechten de laatste tijd in toenemende mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De XLIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva besteedt dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan gebouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegenomen rechtsbescherming tegen de overheid en de invloed van het zogenaamde NIMBYsyndroom.

Zie Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

De eerste sessie staat in het teken van rechtsherstel en overheidsaansprakelijkheid.

De tweede sessie focust op (alternatieve) geschilbeslechting, burgerparticipatie en de techniek van legislatieve validatie.

In de derde sessie wordt de boutade ‘wat Vlaanderen zelf doet, doet ze beter’ kritisch tegen het licht gehouden met betrekking tot de oprichting van Vlaamse bestuursrechtscolleges.

De vierde sessie analyseert uitvoerig de nieuwe rechtsinstrumenten van de bestuursrechter met het oog op een finale geschilbeslechting, zoals de bestuurlijke lus.

De vijfde sessie belicht het toegenomen belang van het omgevingsrecht, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van internationaal en Europees recht, de milieueffectrapportage en de omgevingsgvergunning.

Professor grondwettelijk recht en Minister van Staat Johan Vande Lanotte sluit de cyclus af met de slotrede ‘Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: kritische analyse en quo vadis’.

Het organiserend comité,

Prof. J. Vande Lanotte, J. Goossens, P. Cannoot

Read more

‘The Constitution of Belgium’ by Patricia Popelier and Koen Lemmens – Exclusive discount via BelConLawBlog

Hart Publishing is delighted to announce the publication of ‘The Constitution of Belgium: A Contextual Analysis’. It offers an exclusive 20% discount on the book for subscribers and readers of the BelConLawBlog.

Patricia Popelier (Professor of Constitutional Law at the University of Antwerp) and Koen Lemmens (Associate Professor of Human Rights at the Catholic University of Louvain)

In this book, the institutional structure and the principles governing the Belgian constitutional system are explained in the light of its historical, demographic and political context. Linguistic bipolarity and its historical evolution explain the establishment of the Belgian State structure as a dual federalism, with exclusive powers, instruments for consensus making and obstruction, and elements of con-federal decision-making. It also explains the evolution in the concept of principles of democracy and the rule of law. Besides describing the devolutionary process, the book also incorporates two other elements that have shaped the Belgian constitutional landscape: fundamental rights and Europeanisation.

Read more

Pictures Online of Celebration 1 Year BelConLawBlog and Publication of “Recente ontwikkelingen in Belgisch grondwettelijk recht 2014-2015”

On Monday 12 October 2015, we celebrated the 1 year existence of BelConLawBlog. For this occasion, we welcomed Yves Leterme, Secretary-General of International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), to give a lecture on “Challenges to democracy in the 21st century”. Pictures of the event are now online and can be viewed here. An interview with mr. Leterme will be shorty posted on the blog.

Read more

Lecture by Yves Leterme ‘Challenges to democracy in the 21st century’ in celebration of 1 year BelConLawBlog

In celebration of 1 year BelConLawBlog, we have the pleasure of inviting you to the guest lecture ‘Challenges to democracy in the 21st century’ by Yves Leterme, Secretary-General of IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). The event will take place on Monday 12 October 2015 at 7 p.m. in ‘Het Pand – Room Rector Vermeylen’ (Onderbergen 1, 9000 Gent), followed by a reception with networking opportunity.

Space is limited, so please RSVP here.

Programme
• Welcome by Prof. dr. Michel Tison, Dean of the Law Faculty
• Overview ‘1 year Belgian Constitutional Law Blog’ by drs. Jurgen Goossens and Pieter Cannoot, founding editors BelConLawBlog
• Introduction to the guest lecture by Prof. dr. Johan Vande Lanotte, professor of constitutional law
• Guest lecture ‘Challenges to democracy in the 21st century’ by Yves Leterme
• Reception - networking opportunity

Read more
Scottish and Catalonian referenda: BelConLawBlog’s first event with Prof. Stephen Tierney (29 October at Ghent University)

Scottish and Catalonian referenda: BelConLawBlog’s first event with Prof. Stephen Tierney (29 October at Ghent University)

On Wednesday afternoon 29 October, we are pleased to welcome renowned expert Prof. Stephen Tierney (University of Edinburgh) in Ghent to discuss the Scottish and Catalonian referendums. Everyone is welcome, but RSVP required. More info: http://www.ugent.be/re/nl/actueel/agenda/141029-tierney.htmRead more