Monthly Overview – January 2015

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed with cooperation of Martijn Vermeersch (student-assistant, UGent).

Read more

De toekomst van het Belgisch federalisme

See English version below.

Dubbel-interview met Prof. J. Vande Lanotte (UGent) & Prof. S. Sottiaux (KU Leuven Kulak)

Moderator Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent)

m.m.v. Anna Vanhellemont (masterstudent Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent)

Het heeft 541 dagen geduurd om een akkoord te bereiken over de zesde staatshervorming, die momenteel volop wordt geïmplementeerd. Als afsluiter van BelConLawBlog’s overzicht van de zesde staatshervorming rijst de vraag hoe het Belgisch (con)federalisme verder dient te evolueren. In een uniek dubbelinterview trachten Johan Vande Lanotte en Stefan Sottiaux hier een antwoord op te formuleren. Johan Vande Lanotte is Minister van Staat, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en professor Staatsrecht aan de Universiteit Gent. Hij was heel nauw betrokken bij de onderhandelingen over de meest recente staatshervormingen. In het vlugschrift ‘De Belgische Unie bestaat uit vier deelstaten’ heeft hij de krijtlijnen van een toekomstmodel voor België uitgetekend. Stefan Sottiaux is professor Grondwettelijk Recht en Administratief Recht aan KU Leuven Kulak. In zijn boek ‘De Verenigde Staten van België’ reflecteert hij over de toekomst van België en het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Hierna volgt een beknopte weergave van het video-interview.

Read more

The future of Belgian federalism

Double interview with Prof. J. Vande Lanotte (UGent) & Prof. S. Sottiaux (KU Leuven Kulak)

Moderator Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent)

With cooperation of Anna Vanhellemont (master student Advanced Study of Constitutional Law, UGent)

It has taken 541 days to reach an agreement on the sixth Belgian state reform, which is currently being implemented. In order to round off BelConLawBlog's overview of the sixth state reform, we will inquire how Belgian (con)federalism could evolve in the future. In a unique double interview, Johan Vande Lanotte and Stefan Sottiaux develop their view on this subject. Johan Vande Lanotte is Minister of State, member of the Chamber of Representatives, and professor of Constitutional Law at Ghent University. He was involved in the negotiations of the most recent state reforms. In his paper 'De Belgische Unie bestaat uit vier deelstaten' [The Belgian Union consists of four states] he has outlined a model for Belgium’s institutional future. Stefan Sottiaux is professor of Constitutional Law and Administrative Law at the KU Leuven Kulak. In his book 'De Verenigde Staten van België' [The United States of Belgium], he reflects on the future of Belgium and constitutional law in the multi-level legal order. Hereafter, a concise summary of the video-interview will be provided, through a non-literal translation.

Read more