BHV finally split-up through typical Belgian compromise

See Dutch version below

Laurens Dumoulin & Mukan Heynderickx (master students Advanced Study Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

Overview sixth state reform: part 2 of 6

We are finally there. Although former Prime Minister Yves Leterme assumed that the split-up of Brussels-Halle-Vilvoorde (BHV) would have taken only five minutes of political courage, in fact it took the politicians several years to reach an agreement. The Butterfly agreement of 11 October 2011 on the sixth state reform has solved the problem, or better said, resulted in a compromise à la belge.

BHVThe electoral district BHV dates back to 1830, shortly after the independence of Belgium. After the first state reforms, which divided Belgium into monolingual communities and territorially based regions, a special phenomenon occurred: the electoral district BHV spanned two regions (and two linguistic areas), namely the Flemish Region and the bilingual Brussels Capital Region. It included the 19 municipalities of the bilingual area Brussels and 35 municipalities of the province Flemish Brabant. Moreover, the federal Election Act was changed in 2002 and merged the former electoral constituencies based on communal districts into provincial electoral districts. Nevertheless, in Flemish Brabant, the existing districts BHV and Leuven remained unchanged.

Read more

BHV eindelijk gesplitst in typisch Belgisch compromis

Laurens Dumoulin & Mukan Heynderickx (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

Overzicht zesde staatshervorming: deel 2 van 6

Het is eindelijk zover. Waar toenmalig premier Yves Leterme aanvankelijk nog dacht dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) slechts vijf minuten politieke moed zou vergen, hebben de politici er uiteindelijk vele jaren over gedaan. In het Vlinderakkoord van 11 oktober 2011 over de zesde staatshervorming is het probleem opgelost, of beter gezegd, werd een compromis à la belge bereikt.

BHVDe kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ontstond reeds kort na het ontstaan van België in 1830. Door de eerste staatshervormingen, waarbij gemeenschappen en gewesten werden opgericht, vormde zich een bijzonder fenomeen: de kieskring BHV lag nu in twee gewesten (en twee taalgebieden), namelijk het Vlaams Gewest (Nederlandse taalgebied) en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad). Het omvat de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel en 35 gemeenten uit Vlaams-Brabant. Bovendien wijzigde in 2002 de federale kieswet waardoor de kiesarrondissementen werden samengevoegd tot provinciale kieskringen. In de provincie Vlaams-Brabant werden de arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven echter behouden.

Read more