Invoering tweede lezing in de Kamer: een eerste, kritische evaluatie

See English version below.

In het kader van de zesde staatshervorming heeft de institutionele wetgever de Senaat omgevormd tot een volwaardige deelstatenkamer. Deze hervorming heeft de bevoegdheden van de Senaat aanzienlijk ingeperkt met als logisch gevolg dat de Kamer van volksvertegenwoordigers nu een ruimer bevoegdheidspakket heeft. De Kamer is sinds de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming exclusief bevoegd voor de meeste federale wetgeving en staat in voor de residuaire wetgevende bevoegdheden. Ter compensatie van de uitbreiding van de monocamerale procedure, kan de Kamer nu zelf een reflectie- en controlefunctie uitoefenen door middel van een tweede lezing van voorgestelde wetgeving.

Read more

First, critical reflections on the introduction of a second reading of legislation in the Chamber

In the context of the sixth state reform, the institutional legislator has reformed the Senate into a full-fledged Chamber of the federated states. This reform substantially curtailed the legislative powers of the Senate, which logically resulted in an expansion of the powers of the Chamber of Representatives. Since the sixth state reform entered into force, the Chamber is exclusively competent for most part of the federal legislation and has residual legislative powers. As compensation for the expansion of the unicameral procedure, the Chamber can now fulfill a reflective and supervisory role via a second reading of proposed legislation.

Read more

Monthly Overview – April 2015

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, (IV) news articles, and (V) call for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed in cooperation with Juan Benjumea Moreno (academic assistant, UGent).

Read more