BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, (IV) news articles, and (V) call for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This list was composed in cooperation with Juan Benjumea Moreno (academic assistant, UGent).

I. Scholarship

A. Journals

Rechtskundig Weekblad, 4 April 2015

 1. J. Goossens and L. Vandenhende, “Rechtshersteldecreet beoogt (opnieuw) integratiespoor-RUP’s te redden”, 1203-1223

“Restoration of Rights Decree intends to rescue integration-rail SIP’s (again)”

Rechtskundig Weekblad, 11 April 2015

 1. J. Vanpraet, “De bevoegdheid inzake huurindexatie: hoe Pavlov juristen en politici in de ban houdt”, 1242

“The power relating to rental indexation: how Pavlov holds lawyers and politicians spellbound”

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015/4-5

 1. J. Dejaegere, “Inclusiviteit als deliberatieve bouwsteen van legitimiteit: een empirische analyse van het Belgische Grondwettelijk Hof”, 194-215

 “Inclusiveness as deliberative component of legitimacy: an empirical analysis of the Belgian Constitutional Court”

 1. T. Moonen, “De invloed van het Grondwettelijk Hof op de uitlegging van de Grondwet door andere rechters en door de wetgever”, 216-227

 “The influence of the Constitutional Court on the interpretation of the Constitution by other courts and by the legislator”                                                                              

 1. S. Aerts, “Lokale autonomie en de rechtspositieregeling van het Vlaams gemeentepersoneel. Beknopte schets en signalering van enkele knelpunten”, 228-242

“Local autonomy and the legal status of the Flemish municipal employees. Brief outline and identification of some problematic areas”

– Tijdschrift voor gemeenterecht, 2015/1-3

 1. L. Veny and I. Carlens, “De Raad voor Verkiezingsbetwistingen nieuwe stijl en de lokale besturen”, 3-17

“The Council for Election Disputes “new style” and the local governments”

– Juristenkrant, 8 April 2015

 1. W. Van Laethem, “Dan toch geen geheime informatie voor het parlement”, 7

“No secret information for parliament after all”

– Perspectives on Federalism, Vol. 7 – Issue 1, 2015 (special issue)

 1. P. Blokker and W. Reutter (eds.), “Sub-national constitutional politics: contesting or complementing, replicating or innovating traditional constitutionalism?”, I-145

B. Books

 • Judo, F., Bevoegdheidsverdeling in het federale België: ruimtelijke ordening, Brugge, die Keure, 2015, 144 p.

Distribution of powers in federal Belgium: spatial planning

 • Matthijs, H., Overheidsbegrotingen, Brugge, die Keure, 2015, 624 p.

Government Budgets

 • Verstraelen, S., Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 500 p.

The Effects of Judicial Decisions in Time

II. Decisions Belgian Constitutional Court (violation of the Constitution)

 1. 30 April 2015, no. 49/2015

 • Appeal for annulment

 • Contested legislation: Wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II

Act of 8 May 2013 amending the law of December 15th 1980 concerning the access to the territory, residence, establishment and expulsion of aliens and the law of 27 December 2006 containing various provisions (II)

 • Partial annulment (art. 21, 3°); the legal consequences of the annulled Act are uphold

 • Keywords: immigration law, council for immigration disputes, judicial procedure, due process guarantees,  obligation to send a transcript of the application and final statements

 • See: PDF

III. Conferences

 1. Ph.D. seminar: Methodological approaches to case-law research: sharing experiences

 • 26 May 2015, Ghent University, Faculty of Law, Faculty Council Room

 • See website

 1. Studieavond “Rechterlijk overgangsrecht”

Evening seminar “The Effects of Judicial Decisions in Time"                                                                 

 • 27 May 2015, Antwerp University, Prinsstraat 13, room S.C.103.

 • See PDF

 1. “Cours Constitutionnelles et Internationales”

“Constitutional and international courts”                                                              

 • 29 June – 3 July 2015, Université de Lorraine, Nancy.

 • See website

 1. The 2015 ICON-S Annual Conference on “Public Law in an Uncertain World”

 • 1 – 3 July 2015, New York University School of Law, New York City.

 • See ICON-S website          

 1. International Conference of the Human Rights Integration Network on “The Global Challenge of Human Rights Integration-Towards a Users’ Perspective”

 • 9 – 11 December 2015 (Ghent University)

 • See PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *