De dubbelaspectleer toegelicht

See English version below.

NaamloosProfessor Jürgen Vanpraet (UA) werd uitgenodigd in de Grondige Studie Grondwettelijk Recht (UGent) voor een gastcollege over de dubbelaspectleer. Studente Evelien Verstraeten heeft hem nog een aantal vragen voorgelegd, die hebben geleid tot een bijzonder interessant interview.

Jürgen Vanpraet is professor aan de Universiteit van Antwerpen en gespecialiseerd in publiekrecht. Hij beschikt over een uitgebreide expertise op het vlak van staatshervorming en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten. Hij is auteur van het naslagwerk ‘De latente staatshervorming’ (2011).

Read more