Integratie van het OCMW in de gemeente: het bipolaire model onder druk

Lisa Embo, Mathias De Potter, Ward Diependaele, Robin Verbeke (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Pieter Cannoot (assistent, UGent) en Juan Benjumea Moreno (assistent, UGent)

See English version here

OCMW schema _ NLDe Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (hierna de OCMW’s) staan op het punt om structurele veranderingen te ondergaan. De OCMW’s gaan immers niet langer een aparte entiteit uitmaken op gemeentelijk niveau, maar zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van het gemeentelijk organigram zelf, met een eventueel uitzonderingsrecht voor de centrumsteden. Dit is een van de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord van 2014. De integratie zou tegen 2019 een feit moeten zijn. Of men deze ambitieuze doelstelling zal bereiken, is echter nog maar de vraag, want nu al rijzen de eerste problemen omtrent deze integratie. Allereerst is het nog niet duidelijk geworden hoe de operatie juridisch zal verwezenlijkt worden. Dit en nog tal van andere vragen zullen het onderwerp uitmaken van talloze discussies in de Vlaamse regering, de lokale besturen en zeker ook op federaal niveau.

Read more

Integration of the Public Centres for Social Welfare in the municipality: the bipolar model under pressure

Lisa Embo, Mathias De Potter, Ward Diependaele, Robin Verbeke (Master Students, Advanced Study Constitutional Law, Ghent University), Pieter Cannoot (assistant, Ghent University) and Juan Benjumea Moreno (assistant, Ghent University)

OCMW schema _ ENThe Flemish government plans a vast structural reform of the Public Centres for Social Welfare (PCSW).  The PCSWs will no longer be a separate local entity, but will be integrated into the local administrations. An exception will possibly be provided for certain central cities. This is one of the main objectives of the current Flemish government, which they wish to achieve by 2019. The integration is a very ambitious project, as proven by the problems that have already arisen. For example, the Flemish government is yet to agree on how to integrate the PCSWs into the local administrations. This and other similar issues are expected to become the subject of numerous future discussions in the federal, regional and local governments.

Read more

Monthly Overview – December 2015 and January 2016

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, and (IV) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.
This overview was composed by Ruth Delbaere (Research Assistant, UGent).

Check out our new style for listing the rulings of the Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found.

Read more