Monthly Overview – June 2015

BelConLawBlog publishes a selected reading list of (I) new scholarship on Belgian constitutional law in journals and books, (II) decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found, (III) upcoming conferences, (IV) news articles, and (V) calls for papers. In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us. This overview was composed by Ruth Delbaere (Research Assistant, UGent).

Read more

We the People: tijd voor meer directe democratie na de zesde staatshervorming?

Katrien Bernard, Niels De Bruyn en Carl Kyndt (masterstudenten UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) en Pieter Cannoot (assistent, UGent)

See English version below

Sinds de befaamde Koningskwestie in 1950 is België een koele minnaar van volksraadplegingen. De zesde staatshervorming heeft met de invoering van gewestelijke volksraadplegingen echter een (beperkte) stap gezet naar meer directe democratie. Dit zou een opstap kunnen zijn naar een bredere discussie over een wijziging van de grondwetsherzieningsprocedure in artikel 195 van de Grondwet, zodat de burger mee zou kunnen beslissen over het aanpassen van de meest fundamentele tekst van ons land.

Read more

We the People: more direct democracy after the sixth state reform?

Katrien Bernard, Niels De Bruyn and Carl Kyndt (master students UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) and Pieter Cannoot (assistent, UGent)

Ever since the well-known Royal Question (1950), Belgium has been suspicious of referenda. The sixth state reform, however, took a small step towards direct democracy by introducing  regional non-binding referenda. This innovation could prompt a broader discussion on changing the constitutional amendment procedure (article 195 of the Belgian Constitution) itself and the introduction of direct citizen participation in the amendment of the country’s most fundamental text.

Read more