Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen voor de seminaries georganiseerd in het kader van het forum Welke Grondwet na 2019? Ze zullen plaatsvinden op de vrijdagen 11 en 25 januari 2019, van 14 tot 18u, in het Paleis der Academiën in Brussel. Het programma is hier terug te vinden.

Dit initiatief laat een vijftigtal onderzoekers, juristen en politicologen van verschillende universiteiten van het land toe om voorstellen te doen en te bespreken om de Grondwet te wijzigen. De bijdragen van de deelnemers zullen gaan over zeer gevarieerde thema’s zoals de fundamentele rechten, het federalisme, het parlementarisme, de rol van de rechter of nog, onder andere, over de scheiding van kerk en staat. De twee seminaries worden op 15 februari 2019 gevolgd door een afsluitend forum waarop een syntheserapport zal worden voorgesteld, in het bijzonder aan vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Tenzij die zou leiden tot vervroegde verkiezingen, biedt de huidige context van regeringscrisis een zeldzame gelegenheid om deze kwesties te bespreken zonder opgesloten te zitten in de logica van meerderheid en oppositie. Het grote aantal voorstellen dat wij hebben ontvangen na onze oproep heeft ons overigens overtuigd van de pertinentie van een globale reflectie over de toekomst op lange termijn van de Belgische Grondwet, en dat onafhankelijk van de actuele politieke ontwikkelingen.

We hopen u talrijk te mogen ontvangen bij deze seminaries. De deelname is gratis, maar we vragen u om voor 7 januari 2019 in te schrijven via de volgende link: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/creco/actualites/seminaires-revision-constitution.html  

Frédéric BOUHON, professor aan de Université de Liège

Mathias EL BERHOUMI, professor aan de Université Saint-Louis – Bruxelles

Toon MOONEN, professor aan de Universiteit Gent

Céline ROMAINVILLE, professor aan de Université catholique de Louvain

Dave SINARDET, professor aan de Vrije Universiteit Brussel

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

This article has 1 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *