Revision of the Constitution in the sixth state reform

See Dutch version below

Maarten De Sweemer & Jonas Bel (master students Advanced Study of Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

Overview sixth state reform: part 1 of 6

Amendment of article 195: the Constitution a scrap of paper?

“We urge the politicians to hold a debate in the upcoming years about modernising the constitutional amendment procedure instead of applying the trick with article 195 of the Constitution again.”

The implementation of the sixth state reform (2012-2014) has shown that the constitutional amendment procedure is at odds with the current Belgian federal cooperation model. In order to implement this state reform, the Chamber of Representatives has temporarily changed the constitutional amendment procedure in article 195 of the Constitution with a two-thirds majority on March 15, 2012. The Representatives added a divergent ‘transitional provision’ to article 195. This revision of article 195 provoked a lot of criticism and has finally been examined by the European Commission for Democracy through Law, the so-called Venice Commission.

Read more

Herziening van de Grondwet in de zesde staatshervorming

Maarten De Sweemer en Jonas Bel (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker UGent) en Pieter Cannoot (assistent UGent)

Overzicht zesde staatshervorming: deel 1 van 6

Wijziging artikel 195: de Grondwet een vodje papier?

“Wij roepen de politici op om de komende jaren het debat aan te gaan over een modernisering van de grondwetsherzieningsprocedure in plaats van opnieuw de truc met artikel 195 van de Grondwet toe te passen.”

afbeelding Belgian constitutinal law 1Bij de zesde staatshervorming (2012-2014) werd duidelijk dat de procedure tot herziening van de  Grondwet op gespannen voet staat met het huidige Belgische federale compromismodel. Om het institutioneel akkoord over deze staatshervorming te kunnen implementeren, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 15 maart 2012 met een tweederdemeerderheid de herzieningsprocedure in artikel 195 van de Grondwet tijdelijk gewijzigd door toevoeging van een afwijkende ‘overgangsbepaling’. Deze wijziging van artikel 195 ontlokte echter veel kritiek en de zaak belandde uiteindelijk voor de Europese Commissie voor Democratie door Recht, de zogenaamde Commissie van Venetië.

Read more

Catalonia votes today in symbolic referendum on independence!

The strive for independence of regions within the EU

See Dutch version below.

Arne Cools & Tess Heirwegh (master students Advanced Study Constitutional Law, UGent), Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

cataThe year 2014 may already be called historical with regard to regional separatist movements in Europe. On 18 September the Scottish people voted on a possible separation from the United Kingdom, though the outcome was negative. Today, the Catalans will express their view on the strive for Catalonian independence. Furthermore, the popularity of the nationalist movement in Flanders is still not decreasing. In June 2014, this resulted in a large election victory for the N-VA.

See also our video interview with Prof. Stephen Tierney.

Read more

Catalonië stemt vandaag in symbolisch referendum alsnog over onafhankelijkheid!

Onafhankelijkheidsstreven van regio’s binnen de EU

Arne Cools & Tess Heirwegh (masterstudenten Grondige Studie Grondwettelijk Recht, UGent), Jurgen Goossens (doctoraal onderzoeker, UGent) & Pieter Cannoot (assistent, UGent)

cataHet jaar 2014 mag nu al historisch worden genoemd voor regionale onafhankelijkheidsbewegingen binnen Europa. Op 18 september spraken de Schotten zich, weliswaar negatief, uit over een mogelijke afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Ook de Catalanen maken zich vandaag op om hun mening te uiten over het onafhankelijkheidsstreven in Catalonië. Daarnaast neemt de populariteit van de Vlaams-nationalistische beweging in Vlaanderen nog niet af. In juni leidde dit tot een grote verkiezingsoverwinning voor de N-VA. 

Zie ook ons video interview met Prof. Stephen Tierney.

Read more

Video interview with Prof. Tierney: Should the People decide? The Scottish and Catalonian referenda

Jurgen Goossens (doctoral researcher, UGent) & Pieter Cannoot (academic assistant, UGent)

On 29 October 2014, we had the honour to welcome renowned expert Prof. Stephen Tierney (University of Edinburgh) in Ghent (view pictures). In this first installment of BelConLawBlog’s video interview series, we invited  Prof. Tom Ruys (Ghent University) to discuss the vision of Prof. Tierney regarding constitutional referenda, with a focus on the recent Scottish and Catalonian referenda.

In the interview, both professors talk about the lessons to be drawn from the Scottish referendum process for secessionist agenda’s in Europe and around the world. Furthermore, they explore whether peoples or minorities have an inalienable right to hold a referendum and they analyze the relationship between regional independence and EU-membership.

Read more

Monthly overview September 2014

BelConLawBlog publishes a selected reading list of new scholarship regarding Belgian constitutional law in journals and books (I), decisions of the Belgian Constitutional Court in which a violation of the Constitution has been found (II), upcoming national conferences (III), news articles (IV), and call for papers (V). In order to submit relevant developments for our monthly overview, please contact us.

Read more
Scottish and Catalonian referenda: BelConLawBlog’s first event with Prof. Stephen Tierney (29 October at Ghent University)

Scottish and Catalonian referenda: BelConLawBlog’s first event with Prof. Stephen Tierney (29 October at Ghent University)

On Wednesday afternoon 29 October, we are pleased to welcome renowned expert Prof. Stephen Tierney (University of Edinburgh) in Ghent to discuss the Scottish and Catalonian referendums. Everyone is welcome, but RSVP required. More info: http://www.ugent.be/re/nl/actueel/agenda/141029-tierney.htmRead more