Op 15 november 2018 hebben de organisatoren van de conferentie "Welke Grondwet na 2019?" de gemeenschap van juristen en politicologen van de Belgische (Vlaamse en Franstalige) universiteiten uitgenodigd om deel te nemen aan een denkoefening over de lacunes en gebreken van de Grondwet. De bedoeling was om vertegenwoordigers uit de politieke wereld aan te spreken met concrete verbeteringsplannen. Het uitgangspunt was dat de herzieningsverklaringen vaak onzorgvuldig werk zijn en dat het debat over de Grondwet, omwille van communautaire spanningen, beheerst wordt door dossiers die verband houden met de staatshervorming. Die gaan doorgaans over de evolutie van het federale systeem. Zoals vergelijkbare denkoefeningen in het verleden echter hebben aangetoond, lijkt de Grondwet op verschillende vlakken voorbijgestreefd, los van de vragen over de federale architectuur. Het zou goed zijn als de herziening ervan voldoende op voorhand, en met meer ambitie en systematiek, voorbereid kan worden.

Meer dan 60 personen hebben de oproep beantwoord. Op basis van hun voorstellen, beperkt tot 300 woorden, hebben de organisatoren twee voorbereidende seminaries ingericht. Die gingen door op 11 en 25 januari 2019 in het Paleis der Academiën. In deze diverse groep waren de onderzoeksgroepen van ons land die werken rond constitutionele vraagstukken vertegenwoordigd. De deelnemers hebben gedebatteerd over de wijziging, of het behoud, van een aantal grondwetsbepalingen. De organisatoren en deelnemers hadden daarbij niet de bedoeling om de plaats in te nemen van de bevoegde overheden door in hun plaats de inhoud van toekomstige grondwetsbepalingen vast te leggen, maar wel om met hun expertise bij te dragen tot een globale denkoefening over de toekomst van de Grondwet.

Dit verslag bevat een synthese van de geformuleerde voorstellen en van de uitwisseling waartoe ze aanleiding hebben gegeven. De inhoud ervan is de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Zij hebben een poging ondernomen om de uitwisseling van argumenten zo getrouw mogelijk weer te geven en om de mate van consensus waarop de verschillende ideeën konden rekenen aan te geven.

Print Friendly, PDF & Email
Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *